ეკონომ-გადასვლა

გადასვლა თქვენი აქტიური მონაწილეობით და შესაბამისად, თანხის დაზოგვით. ამ ვარიანტის დროს შეგიძლიათ აირჩიოთ, გადასვლის რამდენი მომსახურება გესაჭიროებათ. მაგალითად, ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად თავად შეგიძლიათ ბინის ნივთების შეფუთვა...

სტანდარტული გადასვლა

განსაკუთრებული ხარისხი ხელსაყრელ ფასად. სტანდარტული გადასვლის ვარიანტის დროს მომხმარებელი, წესით, თავად ამზადებს გადასატან ნივთებს ტრანსპორტირებისათვის. წინასწარ შეთანხმებულ დღეს მას ვუგზავნით შესაბამის სატვირთო მანქანას...

კომფორტული გადასვლა

გადასვლა სპეციალური, სრული მომსახურებით. როდესაც არ გაქვთ დრო შენობიდან გადასვლის განსახორციელებლად, ნივთების შესაფუთად თუ სართულზე ჩასატანად, ჩვენი "კომფორტული გადასვლის" პაკეტი მომსახურებათა სრულ სერვისს გთავაზობთ...

არქივის გადატანა

თავის თანმიმდევრობას ყველა დოკუმენტი შეინარჩუნებს A-დან Z-მდე. კომპანიის არქივების ან ბიბლიოთეკების გადატანა სხვადასხვა სახის მარაგების, კოდების, რაოდენობების და ადგილების ზუსტ დამუშავებას მოითხოვს. დაგეგმვით დაწყებული, გადაზიდვის შესრულების ჩათვლით...

IT გადატანა

თქვენი IT-ს განსაკუთრებული მოვლა. პატარა პერსონალური კომპიუტერის ტრანსპორტირება ძველიდან ახალ ოფისში არ არის რთული; მაგრამ რა ვქნათ, როდესაც სერვერების მთელი სისტემაა გადასატანი? რათა მსგავსი აქციების დროს ერთი BIT-იც არ დაიკარგოს...

ოფისის გადასვლა

ოფისის გადასვლის დროს ყველაფერი გეგმის მიხედვით უნდა ხორციელდებოდეს, ვინაიდან ყველა თანამშრომელი დროულად უნდა დაუბრუნდეს სამყუშაო ადგილს და განაგრძოს მუშაობა. ჩვენი ეფექტური დაგეგმვის და შეუდარებელი სერვისის...

სპეციალური გადატანა

დიდ მოთხოვნებზე შესაბამისი. ჩვენ ვართ ზუსტად შესაბამისი პარტნიორები თქვენი სპეციალური გადატანებისათვის, ვინაიდან რამდენადაც ინდივიდუალურია მომხმარებელთა მოთხოვნები, იმდენად ზედგამოჭრილია ჩვენი ამონახსენები...

შეფუთვის სერვისი

იმისათვის, რომ ყველაფერი უსაფრთხოდ მოხდეს. სიტიტრანსის შეფუთვის მომსახურება მომხმარებლის მოთხოვნებზე ინდივიდუალურად მორგებულ კონცეპტებს ავითარებს, იქნება ეს მარტივი შესაფუთი...

დამატებითი სერვისები

იმისათვის, რომ ყველაფერი უსაფრთხოდ მოხდეს. სიტიტრანსის შეფუთვის მომსახურება მომხმარებლის მოთხოვნებზე ინდივიდუალურად მორგებულ კონცეპტებს ავითარებს, იქნება ეს მარტივი შესაფუთი...