რეგიონალური დისტრიბუცია

პირდაპირი ტრანსპორტირების გვერდით სიტიტრანსი ტვირთის ტაქსის მომდევნო ძირითად კომპეტენციაში შედის ექსკლუზიური რეგიონალური დანაწილება, ე.ი. საქონლის ზუსტი და ეფექტური დისტრიბუცია...

პირდაპირი გადაზიდვა

როდესაც საჭიროა, რომ თქვენი საქონელი მისამართზე მივიდეს პირდაპირ, შემოვლითი გზების გარეშე, პირდაპირი გადაზიდვის მომსახურება ზედგამოჭრილია. ამ შემთხვევაში არ მოხდება არც გადატვირთვა...

სასწრაფო გადაზიდვა

ჩვენ ვზრუნავთ, როდესაც მიწოდება ძალიან გეჩქარებათ. სიტიტრანსის ტვირთის ტაქსის მომდევნო ძვირფასი მომსახურება სასწრაფო გადაზიდვაა. როდესაც გადაზიდვის საჭიროება დაუგეგმავად ან უცებ იჩენს თავს...

მიწოდება სავაჭრო ობიექტებზე

სიტიტრანსი ტვირთის ტაქსს დიდი გამოცდილება გააჩნია სავაჭრო და საბითუმო საქონლის მიწოდებაში. სამშენებლო ვაჭრობიდან დაწყებული, მასალის გადამამუშავებელი საწარმოების B2B მომსახურების ჩათვლით...

დამატებითი სერვისები

ჩვენ, როგორც სიტიტრანსი ტვირთის ტაქსი გთავაზობთ დამატებით მომსახურებებს, რომლებიც გადაზიდვის სფეროს შორდებიან და გადაზიდვის მომსახურებას ინტელიგენტურად განავრცობენ. ტრანსპორტირების საკითხის გარკვევა...

მიწოდება სამშენებლო ობიექტზე

განსაკუთრებით სამშენებლო ობიექტის მიწოდების სფეროშია ექგსისტენციალურად მნიშვნელოვანია სანდო პირდაპირი გადაზიდვა: როდესაც აშენებენ, დოის ზუსტი შენარჩუნება გარდაუვალია, ხოლო დროის...

მიწოდება დროით რეჟიმებში

მიწოდების ინოვაციური რეჟიმები ხშირად არის საჭირო კონკურენტებისაგან გასამიჯნად. ჩვენ გთავაზობთ დროით ფანჯრებში მიწოდებას. ჩვენი ლოგისტიკური კნოუ-ჰოუ საშუალებას გვაძლევს თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე...

ტექნიკის ტრანსპორტი

ტექნიკის ტრანსპორტირების სფეროში უმნიშვნელოვანესია სანდო და პროფესიონალური პირდაპირი გადაზიდვა. როდესაც მაღალმგრძნობიარე ზუსტი ხელსაწყოები ან დიდი ტექნიკური მოწყობილობაა გადასაზიდი...

სამაცივრე ტვირთები

როდესაც მალფუჭებადი, ტემპერატურული რეჟიმის საჭიროების მქონე ტვირთის გადაზიდვა გესაჭიროებათ, გამოიყენეთ ჩვენი შეთავაზება სამაცივრე გადაზიდვებში. ჩვენი სპეციალურად აღჭურვილი სატვირთო...

კონსოლიდირებული გადაზიდვა

რაღათქმაუნდა სიტიტრანსი ტვირთის ტაქსის ტერმინალი საშუალებას იძლევა გადაზიდვის ამ ყველაზე პოპულარული მომსახურების გასაწევად. ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა გამგზავნის ტვირთის...

გადაზიდვა სომხეთის მიმართულებით

კონსოლიდირებული გადაზიდვა ამანათებისათვის და ტვირთებისათვის, საქართველოდან სომხეთის მიმართულებით, ტერმინალიდან ტერმინალამდე რეჟიმში. როდესაც სასწრაფოა, ხოლო ბიუჯეტი - მცირეა...

კონტრაქტული ლოგისტიკა

მომხმარებლის საქონლის სასაწყობე კონსოლიდაცია, კომპლექსური კომისიონირების ინდივიდუალური მომსახურებების განხორციელება და მიწოდება დანიშნულების ადგილებამდე - სიტიტრანსი გთავაზობთ...