საუწყებო ფოსტა

ჩაბარების განსაკუთრებული ფორმა, განსაკუთრებით პოპულარული საადვოკატო ბიუროებისათვის, სასამართლო უწყებებისათვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის და სხვ., საბანკო და საადვოკატო სექტორში...

ხელიდან ხელში ჩაბარება

იშვიათი, მაგრამ საჭირო მომსახურება გზავნილებისათვის, როდესაც განსაკუთრებით კონფიდენციალური და მნიშვნელოვანი გადაცემაა შესასრულებელი. გადაცემა განხორციელდება უშუალოდ იმ პიროვნებ...

იმავე დღეს ჩაბარება

როდესაც სასურველია დოკუმენტის თუ ამანათის დღის მანძილზე ჩაბარება, სიტიტრანსის დროში განსაზღვრული მომსახურება გთავაზობთ სამუშაო დღის ბოლომდე ჩაბარების შემდეგ მომსახურებებს...

სასწრაფო ჩაბარება

როდესაც დოკუმენტი, ამანათი ან თუნდაც 1000 კგ.-იანი პალეტი სასწრაფოდ უნდა ჩაბარდეს მითითებულ მისამართზე, იქნება ეს თქვენი ქალაქის, თუ მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე: სიტიტრანსის სპეციალური...

მომდევნო დღეს ჩაბარება

ყველაზე სტანდარტული და პოპულარული მომსახურება ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-კომპანიებისათვის. დოკუმენტის თუ მძიმე ტვირთების გზავნილის მისამართზე ჩაბარება და აღება ხორციელდება მთელი...

მიწოდება დროით რეჟიმებში

ყველაზე სტანდარტული და პოპულარული მომსახურება ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-კომპანიებისათვის. დოკუმენტის თუ მძიმე ტვირთების გზავნილის მისამართზე ჩაბარება და აღება ხორციელდება მთელი...

სიტიტრანსის ტვირთის ოფისი

სიტიტრანსის ტვირთის ოფისი საქართველოს სოფლებიდან დაბების და ქალაქების მიმართულებით გასაგზავნი ამანათებისათვის უნიკალური მომსახურებაა. იგი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს...

ინდივიდუალური კურიერი

როდესაც მომხმარებლის მოთხოვნა განსხვავებულია და ინდივიდუალურია, როდესაც გამგზავნის დაკვეთა კომპლექსური და არასტანდარტულია - სიტიტრანსის ინდივიდუალური კურიერი მომხმარებლის...

დამატებითი სერვისები

საკურიერო მომსახურებისათვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია დამატებით მომსახურებათა ვრცელი სპექტრი. სიტიტრანსი ფასიან და უფასო დამატებით მომსახურებათა ვრცელ სპექტრს წარმოგიდგენთ შეფუთვის...